5.3

HISTORY OF MATHEMATICS

[ƾǥv] [Ĥ@] [ĤG] [2.1] [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] [ĤT] [ĥ|] [Ĥ] [Ĥ]

       ҿסuĤTѥ|v̡AY@TΤ⪽A䤧u̬ġB̬ѡAMhA䤧פOTB|HΤC


nbyĪѶϻzAXXPNơAQέnBoXĪѧΪҩpUG

nH@TΤAX@ΡAӥΤn٤uvAMAHӥΪ|ӳIXu+ѡvפ~ΡAAQΡu٭zvA~jΩҴݯd|ӪTΡA٨쩶ꭱnAұoX|ӬۦPjpTκ٬uvCp@ӡA곡ꤧAѾlp欰uvCUӡAѤUu@NONƳG
BhHuXJ۸ɭzv򥻷XFLҩG 

BhHuXJ۸ɭzv򥻷XFLҩG
LH@TΤT䬰ǡAO@XTӥΡApUϩҥܡCHĬ䤧κ٬uvAHѬ䤧κ٬uCvAH䤧ΫhuvCMANPC褧ϰAHXJۻDzAḙ̀nMYoXGצ+C]NOG

 

[ƾǥv] [Ĥ@] [ĤG] [2.1] [2.2] [2.3] [2.4] [2.5] [ĤT] [ĥ|] [Ĥ] [Ĥ]

Webcai Lab. (c) 2004 {ҤjμƾǨt

 xU峹eJava Appletۧ@vۧ@HҦ

xƤγ]pADgPNФϥ